Telefon: 503 162 325

Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem  administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi.

Wysoką jakość usług gwarantuje wieloletnie doświadczenie współpracowników kancelarii, zdobyte w trakcie wieloletniego zatrudnienia w centralnych organach administracji rządowej.

Nasza oferta rozciąga się na doradztwo w obszarze prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa drogowego, ustawy o grach hazardowych oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

  • sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania,
  • dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień,
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym
  • sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym