Telefon: 503 162 325

Prawo gospodarcze

W swojej ofercie mamy bogaty pakiet usług przeznaczonych dla przedsiębiorców. Do każdego Klienta biznesowego podchodzimy indywidualnie, starając się dogłębnie poznać specyfikę jego przedsiębiorstwa oraz specyfikę branży, w której działa. W rezultacie, nasze usługi nigdy nie mają charakteru szablonowego, ale zawsze uwzględniają potrzeby danego Klienta.

Specjalną ofertę kierujemy dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Zdajemy sobie sprawę z jakimi trudnościami muszą się borykać młodzi przedsiębiorcy i jak wiele pułapek stwarzają dla nich obowiązujące przepisy. Dlatego zapewniamy takim osobom bezpieczeństwo prawne i dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić im start w trudnym świcie biznesu.

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

  • obsługę prawną procesów zakładania, przekształceń oraz likwidacji działalności (przygotowanie umów spółek prawa handlowego, przygotowanie dokumentów niezbędnych dla rejestracji w KRS, wypełnianie formularzy rejestrowych oraz doradztwo w trakcie postępowań o dokonanie lub zmianę wpisu w KRS)
  • tworzenie i ocenę prawną umów, kontraktów oraz regulaminów wykorzystywanych przez przedsiębiorców w toku działalności gospodarczej,
  • obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych obejmującą opracowanie procedur ochrony danych osobowych dostosowanych do specyfiki działalności danego przedsiębiorcy, przygotowanie polityk bezpieczeństwa danych, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz dokonywanie zgłoszeń zbiorów danych do GIODO,
  • doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym przygotowanie oraz opiniowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych.
  • obsługę prawną sporów sądowych oraz udział w działaniach przedsądowych zmierzających do rozwiązania sporów,
  • obsługę prawną e-biznesu, w tym opracowywanie regulaminów, polityk bezpieczeństwa oraz polityk plików cookies,
  • pomoc prawną dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem licencji, koncesji lub zezwoleń na wykonywanie określonej działalności gospodarczej,