Telefon: 503 162 325

Prawo karne skarbowe

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego-skarbowego. Wysoki poziom usług w tym zakresie gwarantuje unikalne doświadczenie prawników Kancelarii, zdobyte w toku wieloletniej pracy po drugiej stronie barykady – w organach zajmujących się ściganiem przestępstw i wykroczeń skarbowych. Dzięki temu doświadczeniu doskonale znamy metody działania i sztuczki prawne stosowane przez stronę przeciwną. Dodatkowo, w prowadzeniu spraw karnych-skarbowych pomaga nam bogata praktyka oraz dogłębne zrozumienie zagadnień natury podatkowej. Nie zapominamy, że u podstaw każdego przestępstwa i wykroczenia skarbowego leżą właśnie naruszenia przepisów podatkowych. Dlatego do minimalizacji odpowiedzialności karno-skarbowej aktywnie wykorzystujemy również instrumenty oferowane przez przepisy podatkowe.

Kancelaria współpracuje z doświadczonymi adwokatami zajmującymi się prawem karnym-skarbowym. Naszym klientom jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo prawne na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania karnego, jak również reprezentację w toku tego postępowania.

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

  • audyt karno-skarbowy ukierunkowany na identyfikację ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców oraz optymalizację tejże działalności pod kątem minimalizacji ryzyka w przyszłości,
  • szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników działów księgowości oraz kadr i płac,
  • wykorzystanie instrumentów prawych umożliwiających zapobieżenia uruchomienia postępowania karnego skarbowego (korekta deklaracji podatkowej, czynny żal itd.)
  • reprezentację w toku postępowań w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego,
  • udział w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji o polubownym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).