Telefon: 503 162 325

Prawo podatkowe

Jednym z głównych obszarów, w których specjalizuje się nasza kancelaria jest prawo podatkowe. Prowadzimy obsługę prawną w zakresie podatków dochodowych, podatków pośrednich (VAT oraz podatek akcyzowy), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Reprezentujemy naszych Klientów w toku kontroli podatkowych, kontroli skarbowych, postępowań podatkowych oraz postępowań przed sądami administracyjnymi. Projektujemy i wdrażamy struktury optymalizacyjne ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

  • analizę podatkowych aspektów działań restrukturyzacyjnych (podziały spółek, połączenia, wnoszenie aportów itd.),
  • opracowywanie i implementację struktur minimalizujących ryzyko podatkowe,
  • optymalizację podatkową prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych,
  • doradztwo podatkowe, obejmujące sporządzanie opinii prawnych dotyczących aktualnych działań biznesowych, opiniowanie i projektowanie umów pod kątem konsekwencji podatkowych, reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi,
  • restrukturyzację zobowiązań podatkowych – przygotowywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych, reprezentacja podczas negocjacji z organami podatkowymi,
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej (w tym dokumentacji cen transferowych),
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów podatkowych.