Telefon: 503 162 325

Marcin Kupisiński

Założyciel Kancelarii radcy prawnego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawo podatkowego, procedury podatkowej oraz sądowo-administracyjnej. Doradza w zakresie podatku od towarów i usług, podatków dochodowych oraz podatku akcyzowego.

Karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych, gdzie m. in. zajmował się kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. W następnych latach pracował w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych w zespole doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej i karno skarbowej. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów m. in. z branży bankowej, reklamowej, e-commerce oraz agencji zatrudnienia. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz procedury karnej, w tym zwłaszcza wzajemnych powiązań norm prawno-karnych z normami szeroko rozumianego prawa finansowego.

Jest zaangażowany w udzielanie pomocy prawnej w obszarze prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie w konstruowaniu umów oraz aktów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania osób prawnych. W spektrum jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia z zakresu prawa organizacji pozarządowych.

Kontakt : marcin.kupisinski@mk-legal.pl

Specjalizacje:

 • prawo podatkowe,
 • optymalizacja podatkowa,
 • postępowania podatkowe oraz sądowo administracyjne,
 • prawo karne-skarbowe,
 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • prawo umów,
 • ochrona danych osobowych,
 • postępowania rejestrowe i zmiany w KRS,
 • obsługa prawna agencji zatrudnienia.

Publikacje :

 1. Domiar akcyzy dla sprzedawców olejów opałowych jako sankcja podatkowa – uwagi na tle postępowania TK o sygn. P 24/12 w sprawie konstytucyjności art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym, www.zaleska.pl, październik 2012 r.,
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. P 30/11 i jego konsekwencje dla podatników – czy grozi nam renesans odpowiedzialności posiłkowej, www.zaleska.pl, sierpień 2012 r.,
 3. Odliczenie podatku VAT z tytułu usług zarządzania wykonywanych w ramach kontraktów menedżerskich, www.zaleska.pl, marzec 2012 r.,
 4. Opodatkowanie VAT pośredników w usługach, w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – wyrok WSA w Kielcach I SA/Ke 605/11, współautor, www.zaleska.pl, luty. 2012 r.,
 5. Zwolnienie od akcyzy wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów żeglugi, www.zaleska.pl, luty 2012 r.
 6. Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych, www.zaleska.pl, styczeń 2012 r.