Telefon: 503 162 325

Marcin Łada

Współpracownik Kancelarii. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii w zakresie Wyceny Nieruchomości oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Przewodniczący Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. od 7 lipca 2011 r.

Aktualnie zatrudniony w centralnym organie administracji rządowej, gdzie zajmuje się prawno-finansowymi aspektami funkcjonowania spółek kapitałowych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, nieruchomości, spółek i ładu korporacyjnego oraz problematyki nadzoru korporacyjnego, w tym: obsłudze organów spółek, przygotowaniu i prowadzeniu zgromadzeń spółek kapitałowych, prowadzeniu dokumentacji korporacyjnej, umorzeniu akcji lub udziałów, sporów korporacyjnych, transakcjach obejmujących sprzedaż udziałów lub akcji, doradztwie przy łączeniu, podziale, przekształcaniu i likwidacji spółek.

Specjalizacje:

  • obsługa prawna spółek handlowych,
  • przekształcenia i likwidacja spółek,
  • postępowania rejestrowe,
  • prawo giełdowe,
  • prawo rolne,
  • prawo administracyjne materialne,
  • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
  • obsługa prawna spółek handlowych.