Telefon: 503 162 325

Usługi

Naszą bogatą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców jak i do klientów indywidualnych. Świadcząc usługi zawsze szczegółowo badamy otoczenie prawne danego Klienta. Stanowiska wyrażane w sporządzanych przez nas opiniach są jednoznaczne i nie sprowadzają się wyłącznie do zaprezentowania poglądów na dany temat, obecnych w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawniczej. Zamiast tego jasno wskazujemy na istniejące ryzyka prawne oraz proponujemy bezpieczne i zgodne z prawem metody ich minimalizacji. Posługujemy się przy tym zrozumiałym językiem, starając się unikać skomplikowanego żargonu prawniczego. Dzięki temu nasze opinie zawsze są czytelne i nie wymagają zaangażowania kolejnego prawnika, wyłącznie dla rozszyfrowania zawartych w nich konkluzji.

 

Zakres usług