Telefon: 503 162 325

Wynagrodzenie

Kancelaria Radcy Prawnego starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów do kwestii wynagrodzenia podchodzimy w sposób elastyczny oraz transparentny. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy prawnika. Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie, a informacja o wysokości wynagrodzenia przekazywana jest klientowi przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

W naszej Kancelarii radcy prawnego stosujemy następujące systemy wynagrodzenia :

  • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, według ustalonej z Klientem stawki godzinowej. System ten sprawdza się zwłaszcza na początkowym etapie współpracy, kiedy Klient dopiero poznaje naszą Kancelarię.
  • system wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną. System ten idealnie sprawdza się w przypadku stałej obsługi prawnej oraz podatkowej przedsiębiorców.
  • system wynagrodzenia mieszanego – wysokość wynagrodzenia jest stała w ramach ustalonego z Klientem limitu godzin, zaś w przypadku jego przekroczenia wysokość wynagrodzenia jest określana według stawki godzinowej. System ten jest dogodny dla Klientów, u których, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, miesięczny nakład pracy prawnika jest trudny bądź niemożliwy do oszacowania.
  • system wynagrodzenia jednorazowego – wysokość wynagrodzenia określana jest jednorazowo z góry za całe zlecenie. System ten idealnie sprawdza się w przypadku obsługi konkretnych postępowań sądowych, postępowań podatkowych, pojedynczych transakcji itd.
  • system wynagrodzenia wynikowego (tzw. success fee) – w tym systemie wynagrodzenie podzielone jest na wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe, przy czym wysokość wynagrodzenia dodatkowego uzależniona jest od pomyślnego wyniku sprawy. System dogodny w przypadku obsługi postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych.