Telefon: 503 162 325

Klienci indywidualni

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, które niejednokrotnie dopadają Państwa w codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Zdajemy sobie sprawę, jak traumatycznym doświadczeniem może być konieczność zetknięcia się ze skomplikowanym językiem i procedurami prawnymi. Wiemy też ile w takich chwilach znaczy profesjonalna pomoc i wsparcie.

W kontaktach z klientami indywidualnymi staramy się unikać skomplikowanego i często niezrozumiałego żargonu prawno-biznesowego. Jesteśmy elastyczni w kwestii miejsca i czasu organizacji spotkań, dostosowując się do potrzeb danej osoby. Klient cały czas pozostaje pod opieką jednego, wybranego doradcy.

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje m.in. następujące usługi :

  • pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, umowy dotyczące spadku),
  • pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego (sprawy rozwodowe, podział majątku między małżonkami, alimenty, przysposobienie, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej),
  • pomoc prawną w zakresie prawa pracy (odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, mobbing i dyskryminacja, wypadki przy pracy),
  • pomoc prawną w zakresie spraw majątkowych (prawo konsumenckie, klauzule abuzywne, reklamacje, wypadki komunikacyjne, zniesienie współwłasności),
  • pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego (sprawy meldunkowe, prawo budowlane, wywłaszczenia, pomoc społeczna i świadczenia socjalne).