Telefon: 503 162 325

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradzamy naszym Klientom w zakresie zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Pomagamy służbom kadrowym i działom HR w codziennych obowiązkach. Zapewniamy wsparcie przy procesach restrukturyzacji zatrudnienia i procedurze zwolnień grupowych. Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty pracownicze oraz regulaminy wewnętrzne w zakładach pracy. Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy.

Specjalną ofertę w zakresie prawa pracy kierujemy do agencji zatrudnienia. Pomagamy przedsiębiorcom zainteresowanym tego rodzaju działalnością w spełnieniu wymagań przewidzianych przepisami prawa oraz uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Świadczymy pomoc prawną również w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Doradzamy w zakresie wspólnotowego prawa ubezpieczeń społecznych (określenie właściwego ustawodawstwa, delegacja pracowników).

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

  • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, zakresów obowiązków, regulaminów pracowniczych itd.
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych w tym reprezentację pracodawców oraz pracowników przed sądami pracy,
  • obsługę prawną pracowników zagranicznych,
  • pomoc prawną dla pracodawców przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych,
  • obsługę prawną procesów restrukturyzacji pracodawców,
  • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności jako agencja zatrudnienia, obejmującą m. in. pomoc przy uzyskaniu wpisu do rejestru i certyfikatu agencji zatrudnienia oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów (umowy o pracę tymczasową, umowy z pracodawcą-użytkownikiem),
  • doradztwo prawne w zakresie krajowego oraz wspólnotowego prawa ubezpieczeń społecznych.