Telefon: 503 162 325

Zastrzeżenie prawne/Pliki cookies

 

Właścicielem strony www.mk-legal.pl jest
Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Kupisińskiego,
z siedzibą w Warszawie (01-923) przy ul. Wólczyńska 65/112,
NIP : 836- 172-52-72.

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej mk-legal.pl powinno odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym zastrzeżeniu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych zasad, uprzejmie prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony.

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze stroną mk-legal.pl i zamieszczonymi na niej materiałami (zdjęciami, tekstami, dźwiękami itd.), w tym w szczególności prawa autorskie, są własnością właściciela strony lub właścicielowi strony zostało udzielone zezwolenie na korzystanie z tych praw przez podmiot dysponujący w tym zakresie odpowiednimi uprawnieniami.

Wszelkie materiały, opracowania i publikacje zamieszczone na stronie mk-legal.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych materiałów, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (dozwolony użytek osobisty), wymaga zgody osób uprawnionych, wyrażonej na piśmie.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa administrator domeny mk-legal.pl niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania przez Użytkownika z niniejszej strony lub w związku z takim korzystaniem.

Wszelkie materiały, opracowania i publikacje dostępne na stronie mk-legal.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają charakteru reklamowego. Żadne z materiałów, opracowań i publikacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej dotyczących kwestii opisanych na stronie proszone są o bezpośredni kontakt z Kancelarią. Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Kupisińskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

W zakresie polityki prywatności dane Użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową mk-legal w związku odwiedzinami na stronie mk-legal.pl oraz kontaktem za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony mk-legal.pl i administrowania nią, chyba że inaczej zastrzeżono, zaś Użytkownik – powiadomiony o celu zbierania danych – wyraził zgodę na gromadzenie danych. Dane Użytkowników nie są przekazywane osobom trzecim o ile taki wymóg nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Polityka plików cookies

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, informujemy, że strona mklegal.pl wykorzystuje pliki cookies. Mechanizm plików cookies używany przez stronę mklegal.pl stosowany jest tylko i wyłącznie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników na stronie, aby w ten sposób lepiej dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odmowy gromadzenia plików cookies. Można to zrobić zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Korzystanie z niniejszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies w przeglądarce jest równoznaczne, z wyrażeniem zgodę na zamieszczanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika jak również na ich odczytywanie.