Telefon: 503 162 325

Joanna Bany

Współpracownik Kancelarii radców prawnych. Doradca podatkowy wpisana na listę doradców podatkowych w 2008r., pod nr 11042. Zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Doradza również w zakresie prawa pracy i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Specjalista w zakresie problematyki cen transferowych i sprawozdawczości finansowej.

Karierę zawodową w sektorze doradztwa podatkowego rozpoczęła w 2003r. pracując w jednej z warszawskich kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarki. Brała udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, planowania podatkowego oraz opracowaniu i wdrażaniu optymalnych procedur rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej. Szczególny obszar zainteresowań zawodowych stanowią podatkowe aspekty działalności instytucji z szeroko rozumianego sektora finansowego. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z tej branży, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług. Jest również autorką publikacji z tego zakresu.

Kontakt : joanna.bany@kancelaria-bany.pl

Specjalizacje:

 • Prawo podatkowe,
 • Prawo bilansowe
 • Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • Prawo celne,
 • Ceny transferowe,
 • Planowanie podatkowe,
 • Sprawozdawczość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne.

Publikacje:

 1. Zwolnienie z VAT usług pomocniczych dla sektora finansowego, Monitor Prawa Bankowego Nr 4(17), Kwiecień 2012
 2. Prawo UE w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, Prawo Europejskie w praktyce, Nr 9 (99), Wrzesień 2012
 3. Konstytucyjne prawo do prywatności i jego granice w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa podatkowego, www.zaleska.pl, styczeń 2012
 4. Zwolnienia z VAT w sektorze usług finansowych, www.zaleska.pl, styczeń 2012